Tetanus

Co je to tetanus?

Tetanus je vysoce infekční a velmi nebezpečné bakteriální onemocnění, které bylo v ČR naštěstí téměř vymýceno díky povinnému a plošnému očkování. V jiných zemích - zejména zemích třetího světa - však zůstává nadále hrozbou kvůli poměrně vysoké úmrtnosti, pohybující se kolem 50% případů.

Co tetanus způsobuje? Jak se přenáší?

Tetanus je způsoben bakterií Clostridium tetani, konkrétně jejím toxinem, který vyvolává příznaky tetanu. Tato bakterie je běžně přítomna v trávicím traktu některých živočichů, zejména koní, a je součástí jejich mikroflóry. Plní funkci saprofyta - rozkladače. Společně s trusem zvířete se bakterie dostává do půdy, kde může přežívat mnoho let.

Z půdy do lidského těla infekce vstupuje zejména hlubším znečištěným zraněním, řidší jsou nákazy skrze popáleninu, bércový vřed, operační ránu či nesterilní vpichy u narkomanů. Tzv. pupečníkový tetanus, vznikající přenosem bakterií na pupečník a postihující novorozence (se 100%ní úmrtností) je v ČR díky povinnosti rodit v porodnicích zcela vymýcen.

V lidském těle se bakterie tetanu začnou velice rychle množit a napadají centrální nervovou soustavu, kterou ochromují toxinem tetanospasminem, který nervovou soustavu ochromí. Bakterie se přenáší krví a lymfou směrem k CNS až k motorickým nervům. Zde neúměrně zesiluje přenášený impuls a tím vyvolává křeče.

Jaké jsou příznaky tetanu?

Inkubační doba tetanu se pohybuje mezi třemi a třiceti dny. V první fázi onemocnění si postižený může stěžovat na zhoršenou hybnost a křeče žvýkacích svalů, které jsou v tu dobu již ve velkém napětí. Jiné obtíže se zatím vyskytnout nemusí, i tělesná teplota je v normálu.

Později se ovšem infekce přenáší i na kosterní svalstvo zejména na končetinách, trupu, v oblasti páteře a šíje. Křeče se zpočátku dostavují pouze občas, postupně se ale intervaly zkracují. Onemocnění v této fázi je již doprovázeno zvýšenou tělesnou teplotou, pocením, zvýšenou činností srdce a hypertenzí. Jelikož je již postižena značná část svalstva, dýchání za pacienta obstarávají přístroje, ovšem i přes toto opatření více než polovina nakažených tetanem umírá. Příčinou smrti často bývá selhání srdce nebo komplikace, související s poškozením cévní soustavy.

Dá se tetanus nějak léčit? Jak?

Tetanus se léčit dá, ovšem výsledek je vždy nejistý. Léčba je dvojího druhu: buď specifická, spočívající v podávání lidského antitetanového imunoglobulinu, nebo nespecifická, kdy je řádně chirirugicky ošetřena infikovaná rána, jsou podávány medikamenty na snížení dráždivosti a je podporováno dýchání.

Existuje nějaká prevence proti nakažení tetanem?

Nejlepší prevencí je očkování toxoidem tetanu, které je v ČR povinné a zavedené celoplošně. Imunizace není trvalá, přeočkování se provádí po deseti letech, přičemž je nutné vzít v úvahu, že organismus mladých lidí i po deseti letech vykazuje dostatečně vysokou hladinu protilátek, zatímco u starších lidí je naopak hladina protilátek celkově nižší, tudíž je jejich organismus k infekci náchylnější.

Kam dál?

Hepatitida Hepatitida typu A Hepatitida typu B Hepatitida typu C Hepatitida typu D Hepatitida typu E Chřipka Klíšťová encefalitida Laringitida Lymská borelióza Meningitida Mononukleóza Plané neštovice Pneumokok Rakovina děložního čípku Salmonelóza Vzteklina

pojistenezdravi.cz

Prevence

Onemocnění

LinkEx

Očkovací látky

Vitamíny

Minerály

Technické informace o stránce "Tetanus"

Razítko stránky
15.8.2008 21:53:30

Generováno
22.2.2019 22:27:25