Encepur

Co je to Encepur?

Encepur je očkovací látka proti klíšťové encefalitidě, vyvinutá v Německu. Účinnou složkou Encepuru je kultura mrtvých virů TBE, způsobujících klíšťovu encefalitidu. Účinek látky podporuje hydroxid hlinitý, očkovací látka neobsahuje žádné konzervační složky.

Komu je Encepur určen?

Především osobám, žijícím v oblastech s trvale hlášeným vysokým výskytem onemocnění klíšťovou encefalitidou. Encepur je určen pouze osobám straším dvanácti let

Jak se Encepur podává?

Při základním postupu se podávají tři dávky Encepuru, každá o objemu 0,5 ml. První dávka se podává v tzv. den 0, druhá po 1-3 měsících od podání první dávky, poslední, třetí dávka se podává po devíti měsících až jednom roce po podání druhé dávky. Při zkráceném schématu činí rozestup mezi podáním jednotlivých dávek nejprve 7 a poté 14 dní. U osob s poruchou imunity nebo starších 59 let je nutné překontrolovat hladinu protilátek 30-60 dní po druhé, v případě zkráceného schématu po třetí dávce. Je možné osobě podat dodatečnou dávku látky. Přeočkování se provádí po třech letech od podání poslední dávky, u zkráceného schématu po 12-18 měsících, v obou případech jedinou dávkou Encepuru.

Encepur se podává vpichem do svalu, nejčastěji na paži, výjimečně podkožní aplikací. Encepur nesmí být nikdy vpraven do žíly, tento postup může u očkovaného vyvolat anafylaktický šok.

Kontraindikace Encepuru

Encepur nesmí být podáván osobám, alergickým na kteroukoliv jeho složku. Osoby s nějakým akutním onemocněním vyžadujícím léčbu smí být Encepurem očkovány až dva týdny po úplném uzdravení. Jestliže se po podání dávky objeví nějaké nežádoucí účinky, nesmí být další dávka podána, dokud se původ těchto účinků neobjasní. Podání Encepuru také musí být pečlivě zváženo u lidí s poškozením mozku.

Jaké jsou nežádoucí účinky Encepuru?

Může se objevit přechodné zrudnutí a otok, doprovázený bolestí. Zejména po podání první dávky Encepuru se mohou objevit příznaky podobné chřipce, bolesti hlavy, zvýšená teplota, vzácněji i nevolnost a zvracení. Tyto příznaky však do 72 hodin ustupují. Dále se mohou objevit oběhové potíže, poruchy vidění, návaly, pocení či zimnice, únava, bolesti svalů a kloubů. Vzácně se může projevit bolest kloubů a svalů v krční oblasti, alergické reakce, spojené s dýchacími potížemi. Tyto problémy během několika dní vymizí. Jen ojediněle se objeví takové příznaky, jako jsou poruchy centrální nervové soustavy nebo dokonce paralýza.

Dosud nebyl hlášen žádný případ předávkování Encepurem. Encepur také neovlivňuje koncentraci a schopnosti nutné pro řízení vozidel či obsluhu strojů.

Je Encepur vhodný i pro těhotné a kojící ženy?

V případě, že o očkování Encepurem projeví zájem těhotná nebo kojící žena, je vždy nutné velmi pečlivě zvážit podání této očkovací látky. Bezpečnost Encepuru nebyla během klinických studií stanovena.

Existuje očkovací látka i pro děti mladší 12 let?

Jistě. Encepur pro děti se podává dětem ve věku jednoho roku až jedenácti let. Základní očkovací schéma s sestává ze tří dávek látky o objemu 0,25 ml. Základní postup je shodný s postupem pro Encepur pro dospělé, ve zrychleném schématu se Encepur podává vždy s rozestupem jednoho týdne. Přeočkování se provádí zpravidla po třech letech od podání poslední dávky, a to jedinou dávkou Encepuru.

Kam dál?

Fluarix Gardasil Infarix Hexa Prevenar Rabipur Varilrix

pojistenezdravi.cz

Prevence

Onemocnění

LinkEx

Očkovací látky

Vitamíny

Minerály

Technické informace o stránce "Encepur"

Razítko stránky
26.5.2008 21:03:07

Generováno
22.2.2019 22:27:03